Distribútor:
Rydoz, s.r.o.
Jarmočná č.2, Košice
IČO: 31659080
DIČ: 2020490549, IČ DPH: SK 2020490549

tel.: +421 55 / 62 502 77
fax: + 421 55 / 67 845 00
mobil: 0903 609 973, 0911 609 973
e-mail: info@kamennedyhy.sk